Associatie voor de recyclage van licht metalen verpakkingen en items
en | fr | nl

Onze oplossing

AREME stelt een oplossing in drie stappen voor om aluminiumrecyclage te verbeteren:

  1. Optimalisatie van technische uitrusting in sorteercentra om alle aluminium verpakkingen te kunnen sorteren, ook de kleinere.
  2. Pas de communicatie rond de sorteerregels voor deze producten aan.
  3. Stuur deze kleine verpakkingen en soortgelijke voorwerpen naar een geschikt recyclagekanaal.

Verbeter de technische uitrusting

Tegenwoordig sorteren sorteercentra verpakkingen op maat met behulp van een trommel. Daardoor worden alle kleine items onmiddellijk en naar de verbranding gestuurd, ook die van aluminium!

Door op deze momenteel verbrande stroom een ​​wervelstroomscheider (i.e. Foucault-machine) te plaatsen, kunnen sorteercentra meer aluminium verpakkingen terugwinnen. Deze technologie wordt al gebruikt in sorteercentra om met name aluminium blikjes en spuitbussen terug te winnen.

Volgens een studie die in 2019 in opdracht van European Aluminium werd uitgevoerd, zouden dergelijke investeringen zich snel lonen, aangezien sorteercentra dankzij deze technische optimalisatie tot 90% van alle aluminiumverpakkingen die het sorteercentrum binnenkomen kunnen opvangen.

Sorteerinstructies uitbreiden en verbeteren

Het inzamelen van kleine aluminium verpakkingen en soortgelijke artikelen kan alleen worden verbeterd door het aanmoedigen van gescheiden inzameling door burgers dankzij vereenvoudigde en duidelijke sorteerinstructies. Ons voorstel:

  •  Uitbreiding van de inzameling van de verpakkingen waar ons project zich op richt.
  • Betrek de merken die lid zijn van ons project via een communicatiecampagne richting hun consumenten over de nieuwe sorteerinstructies voor kleine aluminium verpakkingen.

Een geschikte recyclagemethode

Kleine aluminium verpakkingen vereisen vanwege hun dunheid een specifieke behandeling: pyrolyse. Met deze techniek kan het dunne aluminiummateriaal worden teruggewonnen in de vorm van aggregaten, fragmenten of poeder met een aanzienlijk hogere opbrengst dan verbranding en terugwinning uit bodemas.

Het is mogelijk om kleine aluminium verpakkingen in België te sorteren en recycleren als deze drie stappen worden gevolgd.