Associatie voor de recyclage van licht metalen verpakkingen en items
en | fr | nl

Waarom sorteren en recycleren

Aluminium is een hoogwaardig materiaal, maar tegenwoordig worden verpakkingen van dit materiaal niet 100% gescheiden ingezameld. Toch zijn de voordelen van het sorteren en recycleren van meer aluminium verpakkingen aanzienlijk.

Aluminium is het materiaal bij uitstek van de circulaire economie

Het recycleren van aluminium heeft veel ecologische en economische voordelen. Aluminium kan oneindig worden gerecycleerd, zonder daarbij fysische en chemische eigenschappen te verliezen. Aluminium recycleren verbruikt 95% minder energie ten opzichte van de primaire productie, en vermindert de uitstoot van broeikasgassen in dezelfde mate.

Verpakkingen zijn een wapen in de strijd tegen voedselverspilling

Verpakkingen voorkomen dat voedsel wordt beschadigd of bederft, zowel in de toeleveringsketen als thuis. Dit voorkomt de milieu-impact van verspilde producten. Verpakkingen spelen dus een belangrijke rol in de circulaire economie. Het is cruciaal om een ​​optimaal recyclagescenario op te zetten om zoveel mogelijk grondstoffen in de kringloop te houden!

Meer sorteren, zonder extra zakken en containers

Het toevoegen van nieuwe items aan een bestaand systeem zou een oplossing bieden om deze extra verpakkingen te recycleren. Bovendien, laat het  de burger toe om gemakelijker te sorteren en een veelvoud van zaken en bakken te vermijden.

Door deze verpakkingen, die vandaag bij het gemeentelijk restafval worden gegooid, via een systeem gefinancierd door de verantwoordelijke producenten te verwerken, zal het gewicht van restafval en dus ook de kosten van afvalbeheer hierdoor krimpen.

Ambitieuze wetgevingsdoelstellingen

België, de Europese leider op het gebied van recycling van verpakkingsafval, blijft inspelen op de verwachtingen van haar burgers om recyclage te verbeteren. De regionale regeringen hebben doelstellingen voor het recycleren van aluminiumverpakkingen aangenomen die ambitieuzer zijn dan de Europese doelstellingen. De nieuwe recyclagedoelstelling van 75% is een zeer positieve maatregel voor de ontwikkeling van een circulaire economie en om investeringen in innovatieve en efficiëntere inzamelings- en sorteertechnologieën te stimuleren.