Associatie voor de recyclage van licht metalen verpakkingen en items
en | fr | nl

Ons project

AREME zet zich in om de inzameling en verwerking van aluminium verpakkingsafval te verbeteren. Wij ondersteunen de inzameling van deze verpakkingen via het bestaande systeem voor gescheiden inzameling: de blauwe PMD-zak, een efficiënte oplossing.